Gradite svoju karijeru

Ulaganje u karijeru i reputaciju naših zaposlenih i saradnika je osnovna vrednost na kojima se zasniva rad u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri. Naši razvojni programi pokazuju stvarnu posvećenost svim našim članovima.

Naš program je razvijen da podrži rastuće potrebe naših članova i saradnika koji žele da unaprede svoje karijere i koji žele da daju podršku našim klijentima. To obuhvata niz aktivnosti kako na lokalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.

Učenje i Razvoj

Svi zaposleni i saradnici imaju pristup našem znanju, veštinama i iskustvu, počev od tehničkih obuka, biznis obuka i profesionalnih obuka u cilju kontinuiranog pravnog obrazovanja.

Naši zaposleni i saradnici imaju podršku da kontinuirano uče i poboljšaju svoje profesionalne veštine u ključnim fazama njihove karijere.

Oni sa kolegama iz cele kancelarije i kroz brojne organizacije čiji smo mi članovi, uspostavljaju svoju i našu profesionalnu mrežu.

Kluč svakog uspeha je znanje i veština.

Uspeh u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri, Advokati zahteva zrelost za funkcionisanje u formalnom okruženju, inicijativu i imaginaciju za suočavanje sa novim pravnim pitanjima.

Zato smo mi u Naumović & Partneri posvećeni obezbeđenju mogućnosti pristupa učenju svakog pojedinca i razvoju iskustva koje je potrebno za napredak karijere u okviru našeg tima.

Naš pristup je zasnovan na principu udruživanja znanja, veština i ideja, kao i motivaciji i ohrabrivanju zaposlenih i saradnika da preuzmu odgovornost za njihov razvoj karijere, pružajući im podršku u tome.

Najzad, mi se u kancelariji posvećujemo i razvijanju veština u oblastima izvan konvencionalnih poslovnih aktivnosti.