Zoran Naumović

Advokat, Managing Partner


Jovana Živkovski

Advokat, Partner


Ivana Mijakovac

Advokatski pripravnik, saradnik


Simonida Broćić

Advokatski pripravnik, saradnik


Zoran Naumović

Advokat, Managing Partner


Rođen:

1968, Beograd

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1992.
 • Pravosudni ispit, 1995.
 • Specijalistički ispit iz oblasti Zaštite intelektualne svojine, 1996.
Članstvo:
 • Advokatska komora Srbije i Beograda, 1995.
 • INTA (International Trademark Association), 2000.
 • Američka Privredna komora u Srbiji (AmCham), 2003.
 • Srpska asocijacija menadžera (SAM), 2006.
 • Britansko- Srpska Privredna komora u Srbiji (BSSC), 2016
 • Nadzorni odbor Srpske asocijacije menadžera (SAM), 2006-2015
 • Upravni odbor Srpske asocijacije menadžera (SAM), 2015-2017
 • Stalna Sportska Arbitraža pri Olimpijskom komitetu Srbije, 2015
 • East West Bridge, 2015

Osnivač advokatske kancelarije Naumović & Partneri, Advokati. Nakon stečenog visokog obrazovanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1992. godine i položenog pravosudnog ispita, postao je član Advokatske komore Srbije 1995. godine. Osnivač je advokatske kancelarije Naumović (1995). Specijalista je u oblastima korporativnog prava, ugovornog prava, prava informacionih tehnologija i prava intelektualne svojine. Aktivni je član brojnih profesionalnih i poslovnih organizacija: Advokatske komore Srbije (1995.), INTA - International Trademark Association (2000.), Američke privredne komore u Srbiji - AmCham (2003.), jedan je od osnivača Srpske asocijacije menadžera (2006.), član je Predsedništva i arbitar u Stalnoj sportskoj Arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije (2015), član je Britansko Srpske Privredne komore u Srbiji BSSC (2016). Tečno govori engleski jezik.


Jovana Živkovski

Advokat, Partner


Rođena:

1985, Beograd

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
 • Pravosudni ispit, 2012.
 • Advokatski ispit, 2012.
Članstvo:
 • Advokatska komora Srbije i Beograda, 2012.
 • Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2014.

Počela je svoju karijeru 2010. godine kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri, gde je postala saradnik posle položenog pravosudnog i advokatskog ispita 2012. godine. Oblast njenog rada obuhvata korporativno i komercijalno pravo, pravo intelektualne svojine i informacionih tehnologija, pravo bankarstva i finansija i poresko pravo. Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.


Milica Popadić

Advokat


Rođena:

1989, Beograd

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.
 • Master of European integration, 2015.
 • Pravosudni ispit, 2016.
 • Advokatski ispit, 2016.
Članstvo:
 • Advokatska komora Beograda, 2013.

Počela je svoju karijeru 2013. godine, a pridružila se našem timu 2016. godine. Oblast njenog rada obuhvata radno pravo, korporativno i komercijalno pravo, ugovorno pravo, parnični, izvršni i stečajni postupak. Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.


Ana Stefanović

Advokat


Rođena:

1991, Gornji Milanovac

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.
 • Master studije iz radnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, 2017.
 • Pravosudni ispit, 2018.
 • Advokatski ispit, 2018.
Članstvo:
 • Advokatska komora Beograda, 2015.

Počela je svoju karijeru 2015. godine kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri, gde je postala saradnik posle položenog pravosudnog i advokatskog ispita 2018. godine. Oblast njenog rada obuhvata radno pravo, korporativno i komercijalno pravo, ugovorno pravo, parnični, izvršni i stečajni postupak i pravo intelektualne svojine. Tečno govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom.


Ivana Mijakovac

Advokatski pripravnik, saradnik


Rođena:

1991, Knin

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017.

Karijeru kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri započela je u decembru 2017. godine. Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.


Simonida Broćić

Advokatski pripravnik, saradnik


Rođena:

1989, Beograd

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta Union Beogradu, 2018.

Karijeru kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri započela je u decembru 2018. godine. Tečno govori engleski jezik, francuski jezik i služi se španskim jezikom.