Radno pravo, radni sporovi i savetovanje u oblasti radnog prava

Radno pravo upravlja i posreduje međusobnim odnosima između zaposlenih, svih učesnika u procesu zaposlenja (kadrovskih službi, agencija za zapošljavanje….), sindikata i vlasti.

Radno pravo se deli na individualno i kolektivno.

Individualno radno pravo brine o pravima zaposlenog u toku njihovog rada, odnosno u toku trajanja ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca. Neke od oblasti koje pokriva individualno radno pravo su uslovi zaposlenja, iznost novčane naknade, bezbednost i uslovi rada, mobing & diskriminacija na radnom mestu i drugo.

Kolektivno radno pravo se brine o pravnim okvirima između zaposlenog, poslodavca i sindikata. Ova oblast takođe definiše udruživanje i združene aktivnosti sindikata i drugih subjekata.

Takođe, bitno je napomenuti i Međunarodno radno pravo. Ono pokriva rad u drugim državama, dobijanje radnih dozvola u skladu sa zakonima Evropske Unije, SAD-a, Kanade i drugih država.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz oblasti radnih odnosa
  • Opšti i pojedinačni akti Zakona o radu
  • Radni odnosi
  • Radni sporovi i rešavanje sporova
  • Zaštita poslovnih sredstava i tajni
  • Restruktuiranje radne snage
  • Zakup osoblja
  • Međunarodne korporativne reorganizacije
  • Penzije i Nagrade
  • Globalno pravno usklađivanje
  • Pitanja različitosti i diskriminacije