Benčmark (eng. Benchmark)

Benčmark je cilj performansi. Benchmarkovi, ako se postignu, mogu pokrenuti dodatnu kompenzaciju za upravljanje startapom ili dodatne investicije za pokretanje startapa.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova