Rečnik startap pojmova i termina


Često se preduzetnici koji pokreću startap biznis pitaju šta određeni pojam znači. U našoj praksi smo uvideli da postoji potreba da se mnoge ove fraze definišu. Zato smo odlučili da napravimo ovu stranicu.

Jasan okvir pravnog razmišljanja omogućava preduzetnicima da bolje postave osnove za svoj startap bez previše ulaganja. Korisno je da se na vreme postave jasne pravni temelji, koji se, vremenom i sa rastom samog biznisa mogu lakše nadograđivati i precizirati.

Ukoliko postoje neslaganja oko nekih definicija komentari o greškama i propustima su više nego dobrodošli.