Kontrola startapa (eng. Control)

Kontrola u kompaniji postoji kada pojedinac poseduje više od većine (obično 50%, a ponekad se postavlja i viši nivo) kapitala kompanije ili poseduje najviši procenat akcija u odnosu na ostale akcionare.

<< Povratak na rečnik startap pojmova