Kupoprodajni ugovor (eng. Buy-Sell Agreement)

Kupoprodajni ugovor, poznat kao i otkupni ugovor, unapred određuje šta će se desiti ukoliko jedan od suvlasnika kompanije napusti kompaniju iz bilo kog razloga, uključujući i smrt.

Uglavnom bivši suvlasnik mora prvo ponuditi svoje akcije na prodaju drugim suvlasnicima ili samoj kompaniji pre nego što bude u mogućnosti da ih otuđi.

<< Povratak na rečnik startap pojmova