Preuzimanje (eng. Takeover)

Preuzimanje postoji kada jedna kompanija preuzima kontrolu nad drugom kompanijom, a to se obično javlja tako što jedna kompanija kao kupac preuzima većinu ugela/akcija od kompanije koju stiče. Preuzimanje može biti prijateljsko ili neprijateljsko u zavisnosti da li kompanija koja se preuzima isto želi ili ne.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova