Ekonomija skaliranja (eng. Economies of Scale)

Ekonomija skaliranja opisuje situaciju u kojoj trošak/cena proizvodnje ili pružanja usluge se smanjuje sa povećanjem kvantiteta. Ovo se javlja usled smanjenja troškova po jedinici usled rasta broja jedinica, pošto su fiksni troškovi raspoređeni na više jedinica.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova