Zamrznuto stanje (eng. Freeze Out)

Do zamrznutog stanja dolazi kada većinski akcionari neke kompanije prisiljavaju manjinske akcionare da prodaju svoje akcije ili na drugi način onemogućavaju manjinsko pravo glasa. Najproblematičnije situacije su kada manjinski akcionari ne mogu prodati svoje akcije na otvorenom tržištu i prisiljeni su da ih prodaju po manjoj ceni.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova