Kreditor (eng. Creditor)

Kreditor je entitet od koga se pozajmljuje novac, koji se kasnije vraća sa kamatom. Obično kreditor ima ugovor sa zajmoprimcem, koji kreditoru kao zajmodavcu daje određena prava ukoliko zajmoprimac ne vrati zajam. Na primer, pravo potraživanja imovine zajmoprimca (npr. nepokretnosti, automobil…).

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova