Honorar na račun intelektuale svojine (eng. Royalties)

Plaćanja vlasnicima patenata ili autorskih prava u zamenu za korištenje njihovih prava instelektualne svojine, (ili proizvoda i usluga), obično procenat prodaje ili fiksne cene po prodatoj stvari.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova