Escrow račun (eng. Escrow)

Escrow generalno opisuje sredstva koja drži treća strana u ime dve strane u transakciji. Ova sredstva se drže u Escrow-u dok se ne izvrše određene obaveze. Hartije od vrednosti i druga sredstva mogu takođe biti držani u Escrow-u.

<< Povratak na rečnik startap pojmova