Tolerancija rizika (eng. Risk Tolerance)

Tolerancija rizika je termin koji se koristi da opiše nivo rizika koji je investitor spreman da prihvati. Ako je investitor spreman da prihvati veći rizik onda obično očekuje veći veći prihod.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova