Tranzicija (eng. Transition)

Tranzicija je faza projekta u okviru koje se sprovode pripremne aktivnosti.

<< Povratak na rečnik startap pojmova