Glasačka prava (eng. Voting rights)

Glasačka prava su prava i/ili obaveze određenog akcionara ili klase akcionara da glasaju po određenim pitanjima.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova