Transformacija (eng. Transformation)

Transformacija je faza projekta u okviru koje se stvaraju preduslovi za nesmetano pružanje usluga koje su predmet projekta.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova