Neprijateljsko preuzimanje (eng. Hostile Takeover)

Neprijateljsko preuzimanje je sticanje kompanije koju trenutni menandžment ne želi da otuđi. Neprijateljsko preuzimanje se obično postiže putem tenderske ponude direktno akcionarima od koji sticalac može dobiti većinski deo akcija i na kraju kontrolu nad organima upravljanja i kompanijom.

<< Povratak na rečnik startap pojmova