Menica (eng. Promissory Note)

Menica je sredstvo obezbeđenja kojim se jedna strana obavezuje da drugoj strani izvrši plaćanje na njen zahtev ili na određeni datum.

<< Povratak na rečnik startap pojmova