Preduzetnički kapital (eng. Venture Capital)

Preduzetnički kapital se odnosi na segment privatnog kapitala industrije koji se fokusira na investiranje u visoko-potencijalne/visoko-rizične kompanije u ranim fazama sa potencijalno veoma visokim povraćajem investicije.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova