Zoran Naumović

Advokat, Managing Partner


Jovana Živkovski

Advokat, Partner


Ivana Mijakovac

Advokatski pripravnik, saradnik


Simonida Broćić

Advokatski pripravnik, saradnik


Zoran Naumović

Advokat, Managing Partner


Rođen:

1968, Beograd

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1992.
 • Pravosudni ispit, 1995.
 • Specijalistički ispit iz oblasti Zaštite intelektualne svojine, 1996.
Članstvo:
 • Advokatska komora Srbije i Beograda, 1995.
 • INTA (International Trademark Association), 2000.
 • Američka Privredna komora u Srbiji (AmCham), 2003.
 • Srpska asocijacija menadžera (SAM), 2006.
 • Stalna Sportska Arbitraža pri Olimpijskom komitetu Srbije, 2015
 • East West Bridge, 2015
 • Srpska Blockchain Inicijativa, 2019

Rođen je i obrazovan u Beogradu, nakon stečenog visokog obrazovanja na Pravnom fakultetu u Beogradu 1992. godine i položenog pravosudnog ispita (1995), postao je član Advokatske komore Srbije 1995. godine, osnivač je Advokatske kancelarije Naumović & Partneri. Specijalista je u oblastima korporativnog prava, ugovornog prava, prava informacionih tehnologija (ICT pravo) i prava intelektualne svojine. Član je: Advokatske komore Srbije, (www.aks.org.rs) od 1995, INTA Međunarodne Asocijacije za žigove (www.inta.org) od 2000, Američke privredne komore u Srbiji (www.amcham.rs) od 2003,  Osnivač je Fondacije Dobar Glas koja pomaže mladim talentima u Srbiji na polju klasične muzike (www.dobarglas.rs) od 2009, Jedan je od osnivača i član Srpske Asocijacije Menadžera (www.sam.org.rs) od 2006, Član je EPI, Institut za avokate pred Uredom za patente EU od 2011 (www.patentepi.com),  Član je Predsedništva i arbitar je pri Stalnoj Sportskoj Arbitraži pred Olimpijskim Komitetom Srbije (www.oks.org.rs) od 2015, Član je think tank Organizacije East West Bridge od 2015 (www.ewb.org), Član je Srpske nacionalne grupe Trilateralne komisije od 2017, Član je Srpske Blockchain Inicijative od 2019 ( www.sbi.rs) Član je Fondacije World.Minds (www.worldminds.com) od 2019, tečno govori engleski jezik.


Jovana Živkovski

Advokat, Partner


Rođena:

1985, Beograd

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
 • Pravosudni ispit, 2012.
 • Advokatski ispit, 2012.
Članstvo:
 • Advokatska komora Srbije i Beograda, 2012.
 • Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2014.

Počela je svoju karijeru 2010. godine kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri, gde je postala saradnik posle položenog pravosudnog i advokatskog ispita 2012. godine. Oblast njenog rada obuhvata korporativno i komercijalno pravo, pravo intelektualne svojine i informacionih tehnologija, pravo bankarstva i finansija i poresko pravo. Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.


Milica Popadić

Advokat


Rođena:

1989, Beograd

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.
 • Master of European integration, 2015.
 • Pravosudni ispit, 2016.
 • Advokatski ispit, 2016.
Članstvo:
 • Advokatska komora Beograda, 2013.

Počela je svoju karijeru 2013. godine, a pridružila se našem timu 2016. godine. Oblast njenog rada obuhvata radno pravo, korporativno i komercijalno pravo, ugovorno pravo, parnični, izvršni i stečajni postupak. Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.


Ana Stefanović

Advokat


Rođena:

1991, Gornji Milanovac

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.
 • Master studije iz radnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, 2017.
 • Pravosudni ispit, 2018.
 • Advokatski ispit, 2018.
Članstvo:
 • Advokatska komora Beograda, 2015.

Počela je svoju karijeru 2015. godine kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri, gde je postala saradnik posle položenog pravosudnog i advokatskog ispita 2018. godine. Oblast njenog rada obuhvata radno pravo, korporativno i komercijalno pravo, ugovorno pravo, parnični, izvršni i stečajni postupak i pravo intelektualne svojine. Tečno govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom.


Ivana Mijakovac

Advokatski pripravnik, saradnik


Rođena:

1991, Knin

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017.

Karijeru kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri započela je u decembru 2017. godine. Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.


Simonida Broćić

Advokatski pripravnik, saradnik


Rođena:

1989, Beograd

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta Union Beogradu, 2018.

Karijeru kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Naumović & Partneri započela je u decembru 2018. godine. Tečno govori engleski jezik, francuski jezik i služi se španskim jezikom.