Poresko pravo, poreski postupci, parnice i zastupanje

Za svaku državu porez predstavlja najznačajniji i najdominantniji oblik javnih prihoda. Prihodi od poreza predstavljaju sredstava iz kojih sama država funkcioniše. Utvrđeni kanali oporezivanja obezbeđuju sredstava od kojih se dalje finansiraju javni izdaci.

Poreski zakoni i poresko pravo se bave pravnim, a ne finansijskim pitanjima oporezivanja. Ovo je bitno naglastiti jer cilj poreskog prava nije uticaj na finansijske i ekonomske aspekte, već isključivo na pravne.

Ova oblast ima širok spektar prekršaja i krivičnih dela počev od nepravilnosti u prijavi poreza, lošem evidentiranju poreza, nepravilnosti prilikom plaćanja poreza. Daleko najdrastičniji prekršaj je neplaćanje poreza i poreskih obaveza.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz poreskog prava
 • Oporezivanje korporacije
 • Dobrotvorne organizacije i neprofitno oporezivanje
 • Primanja zaposlenih i sredstva za penzionisanje
 • Porez na zabavu
 • Individualni porezi
 • Međunarodno oporezivanje
 • Partnerstva i ostala entitetska oporezivanja
 • Porez na nekretnine
 • Porez na luksuz
 • Planiranje restrukturiranja i bankrota
 • Porez na promet
 • Oporezivanje spajanja i akvizicija
 • Poslovne strukture i poresko planiranje