Medicina, biotehnologija, farmacija i nauke o životu

Naša advokatska kancelarija ima bogato iskustvo u oblasti pružanja pravnih usluga zdravstvenim institucijama, kao i kompanijama koje su uključene u proizvodnju i distribuciju lekova.

Naš tim pravnika nudi usluge konsaltinga i zastupanja po svim osnovama i administrativnim procedurama u registraciji i licenciranju medicinskih usluga, dobijanju dozvola i odobrenja, kao i medicinskim zloupotrebama.

U farmaceutskoj industriji pomažemo kompanijama koje se bave uvozom i izvozom lekova i medicinskih pomagala, a ujedno i kompanijama koje se bave njihovom proizvodnjom.

Naši klijenti su specijalizovane klinike, bolnice, farmaceutski proizvođači, apoteke, ordinacije, laboratorije i istraživački centri.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz biotehnologija i farmacije