Korporativno i kompanijsko pravo

Korporativno pravo (ili kompanijsko pravo) se bavi pitanjima poslovno-pravnih okvira unutar kompanije. Korporativno pravo pre svega definiše i reguliše odnose unutar kompanije, zatim obaveze svih subjekata, pa sve do metode upravljanja kompanijama, organizacijama i drugim pravnim subjektima.

Nudimo usluge pravnog savetovanja i podrške u svim aktivnostima koje se događaju u životnom veku jedne kompanije: od osnivanja, finansiranja, upravljanja, pa sve do gašenja i prestanka postojanja.

Bitno je naglasiti da korporativno pravo reguliše međusobnu interakciju svih aktera. To mogu biti odnosti između korporacija, investitora, deoničara, akcionara, zaposlenih, ili direktora i menadžmenta.

Sa pravne tačke posmatrano, korporativno pravo ima zajedničkih dodira sa drugim pravnim oblastima: poreskim pravom, ICT pravom, pravom konkurencije, radnim pravom i drugo.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz oblasti kompanijskog prava
  • Osnivanja
  • Komercijalni ugovori
  • Spajanja i preuzimanja
  • Likvidacija i bankrot
  • Statusne promene
Blog objave u oblasti kompanijskog prava