Pravo konkurencije i antitrast

Pravo konkurencije teži da održi ravnomernu konkurenciju na tržištima regulišući nekompetitivna i monopolistička delovanja kompanija. Pravo konkurencije se primenjuje javnom i privatnom obavezom. U SAD ovo pravo se naziva antitrast, dok se u Rusiji i Kini naziva anti-monopol. U Evropskoj Uniji se naziva i antitrast i pravo konkurencije.

Kad se dešava kršenje prava konkurencije?

Zabrana sporazuma i ponašanja koji ograničavaju slobodnu trgovinu i konkurenciju između kompanija. Ovo posebno obuhvata suzbijanje slobodne trgovine ukoliko određena kompanija dominira tržištem, ili deluje na takav način da želi da ostvari dominantnu poziciju. Na primer, udruživanje radi monopola, dogovaranje cena robe i usluga, odbijanje saradnje sa drugim kompanijama, udruživanje sa drugim kompanijama radi ostvarivanja monopola.

Aktivnosti za koje smatramo da prete konkurentnosti se ili zabranjuju ili se kompanijama nalaže promena njihovog poslovanja tako da druge kompanije ostanu konkurentne.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz oblasti antitrusta i konkurencije
  • Antitrust sporovi
  • Kontrola spajanja i zajednička ulaganja
  • Nacionalna i evropska kontrola spajanja
  • Zloupotreba dominantnog tržišnog položaja
  • Državne pomoći i subvencije
  • Poštovanje konkurencije
  • Horizontalni i vertikalni dogovori o saradnji