Zaštita podataka i privatnost

Izazovi modernog poslovanja sa kojima se kompanije suočavaju predstavljaju opterećenje, posebno u oblasti zaštite podataka i privatnosti. Kompanije ne mogu da se dovoljno brzo usklade sa novim zakonima, i mogu sebe dovesti u problem ukoliko dozvole curenje osetljivih podataka.

Naš pravni tim je spreman da vam pomogne da se usaglasite sa nacionalnim i internacionalnim zakonima.

Možemo vam pomoći da dizajnirate i implementirate sopstvene programe zaštite podataka i čuvanja privatnosti, kao i da vam pomognemo u analizi rizika i da revidiramo vaše trenutno stanje po ovim osnovama.

Naša ekspertiza se ogleda u sledećim oblastima: usklađenost sa GDPR-om, mapiranje rizika, rešavanje gubitaka podataka, izrada politika privatnosti i uslova korišćenja, procedurama za usaglašavanje sa novim zakonskim aktima.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz oblasti zaštite podataka i privatnosti
 • Međunarodni tokovi podataka
 • Korporativna pravila/Prolitika privatnosti
 • Outsourcing ličnih podataka
 • Usklađivanje sa GDPR
 • Usklađivanje sa srpskim Zakonom o zaštiti podataka
 • Mišljenja o zaštiti podataka i Revizija
 • Obaveštenja organima za zaštitu podataka
 • Gubitak podataka i kršenje sigurnosti podataka
 • Mere za zaštitu ličnih podataka
 • Obaveštenja subjektima podataka
 • Ugovori o prenosu ličnih podataka