Informacije / komunikacije / tehnologija (ICT)

IT pravo se bavi pravnim odnosima u oblasti informacionih tehnologija. Usled kompleksnosti IT-a kao grane, pravo u informacionim tehnologijama se bavi sledećim subjektima:

 1. Informacijama – podacima zabeleženim na papiru ili u elektronskom formatu
 2. Komunikacijama – ličnim ili komunikacijama putem elektronskih uređaja. Komunikacija se može obaviti pismeno, usmeno, prenosom analognog ili digitalnog signala.
 3. Informacionim tehnologijama – ovo uključuje softver i hardver
 4. Komunikacionim tehnologijama – protokoli, softver i hardver.

Konkretno, advokatska praksa najčešće savetuje klijente u oblasti zaštite intelektualne svojine, licenciranja, razmene tehnologija, autsorsinga, elektronskog poslovanja, konsultantskih usluga, softvera i hardvera. U određenim prilikama advokatska praksa pomaže u oblasti zaštite i bezbednosti podataka, primeni regulativa i standarda, kao i usklađivanju propisa.

IT pravo takođe pokriva međusobne odnose između stranaka prilikom izrade ugovaranja hosting aranžmana, upravljanja domenima, upravljanja data centrima, licenciranju, IT podrške i telekomunikacijama.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz oblasti ICT prava
 • ICT Pravo
 • IT Ugovori, Ugovori o IT Projektima
 • Blockchain, Crypto Valuta
 • E-Trgovina
 • Veštačka Inteligencija (AI) i Mašinsko učenje
 • IoT (Internet of things)
 • 3d štampanje
 • Tehnološke transkacije
 • Softverska zaštita
 • Poslovne tajne
 • Licenciranje
 • Ugovor sa influenserom
 • Imena domena
 • Preuzimanje muzike i deljenje datoteka
 • Internet i društveni mediji
Blog objave u oblasti ICT prava