Zabava, sport i mediji

Oblasti zabave, sporta i medija i sve veća komercijalizacija u ovom sektoru podrazumeva da postoji sve više sporova između zainteresovanih strana, i pravne aktivnosti postaju sve kompleksnije. Osim sporova postoji problem licenciranja, sponzorstva, prava na sportske i zabavne događaje, kao i regulative u oblasti oglašavanja i marketinga.

Da bi se umanjili rizici u ovim sferama, kako u lokalnim, tako i u međunarodnim okvirima, bitno je da ste upoznati sa mogućnostima pravnog zastupanja.

Usluge naše kancelarije pokrivaju pregovore, izradu i tumačenje ugovora, aktivnosti agenata, promotera i menadžera, sponzorstva, kao i rešavanje sporova u procesima arbitraže i drugim srodnim pravnim procesima.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz oblasti zabave, sporta i medija
 • Oglašavanje i marketing
 • Emitovanje/Televizija
 • Kompjuterske igre
 • Sportski sporovi
 • Digitalni medij
 • Film
 • Mediji
 • Muzika
 • Izdavaštvo
 • Sponzorstvo, licenciranje i trgovina
 • Sportski ugovori i podaci
 • Prava na sportske medije