Vlasnička prava (eng. Proprietary Rights)

Vlasnička prava, najčešće se odnose na prava u vezi sa vlasništvom nad hartijama od vrednosti ili intelektualnu svojinu.

 

<< Povratak na rečnik startap pojmova